Více v kategorii DOKUMENTY
5. Říj, 3 roky zpátky

Ke stažení: dokumenty 2018-2019

Zápis o utkání OP 2018-2019
Rozlosování a Technické normy 2018-2019
Doplnění soupisky OS ČSLH Olomouc (1)
Soupiska OS ČSLH Olomouc

21. Říj, 8 roky zpátky

Propozice ročníku 2013-14, kontakty, pravidla

Propozice ročníku 2013-14, kontakty, pravidla

             Okresní svaz Českého svazu ledního hokeje Olomouc

                               Legionářská 12, Olomouc 772 00

 Technické normy soutěže okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc 2013-2014

 

Předseda:                         Kuba Ivo, Tršice 232, 783 57, TZ:585204450, M:606 724907

Předseda SK OS ČSLH: Tylich Jiří, Tršice 274 783 57, M: 602761524

Předseda KR OS ČSLH: Štreit Josef, Zikova 11, Olomouc 779 00 TB:585413992, M:774

988944

Organizační pracovník    Kuba Ivo, Tršice 232, 783 57, TZ:585204450, M:606 724907

 

Soutěž a její pořadatel:  Okresní přebor mužů v ledním hokeji okresu Olomouc 2013-2014

Okresní svaz ČSLH se sídlem v Olomouci.

Řídící soutěže: SK OSLH ve složení p.Tylich, p.Kuba, p.Štreit

 

Systém soutěže: Soutěže se zúčastní 5 družstev. Soutěž se hraje tříkolově + play-off

V rámci Olomouckého okresu mohou družstva nastoupit s

libovolným počtem hráčů i pod 9 hráčů.

 

Hrací doba: Hraje se 3×15 minut čistého času, pokud se nedostaví časomíra, odehraje se

utkání 3 x 25 minut hrubého času.

 

Řízení utkání: Utkání řídí rozhodčí podle delegace provedené komisí rozhodčích.

Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí do konce čekací doby je povinností

družstev utkání odehrát.Není-li žádný rozhodčí, rozhodnou mezi sebou vedoucí

družstev, který ze zástupců oddílu bude utkání řídit.

Dohodu  o tom uvedou kapitáni do zápisu a potvrdí ji svými podpisy.

Za řádné odeslání zápisu v tomto případě odpovídá domácí oddíl.

 

Platba rozhodčím za utkání:

 

Utkání hrané v Uničově – maximální celkové náklady na rozhodčí 1 000,-Kč:

dva rozhodčí 2 x 350,-Kč + zapisovatel 100,-Kč

v případě, že bude jeden, nebo oba rozhodčí cestovat z Olomouce, hradí jim kluby cestovné 200,-Kč na cestu jedním autem, pokud budou cestovat ze Šternberka činní tato náhrada 100,-Kč

Utkání hrané v Olomouci – maximální celkové náklady na rozhodčí 800,-Kč:

dva rozhodčí 2 x 350,-Kč + zapisovatel 100,-Kč – budou delegováni rozhodčí z Olomouce

Utkání hrané ve Šternberku – maximální celkové náklady na rozhodčí 900,-Kč:

dva rozhodčí 2 x 350,-Kč + zapisovatel 100,-Kč

v případě, že bude jeden, nebo oba rozhodčí cestovat z Olomouce, hradí jim kluby cestovné 100,-Kč na cestu jedním autem, pokud budou cestovat z Uničova činní tato náhrada 100,-Kč

Oddíly jsou povinni vyplatit rozhodčí před utkáním.

 

Hrací termíny: Hracím dnem je pátek, sobota a neděle. Okresní svaz ČSLH dohodne přesné

termíny utkání na ZS, které budou pro všechna družstva závazné.

 

Jednání DK OSLH: Jednání DK OS ČSLH budou svolávány dle potřeby soutěže.

Jednání DK OS ČSLH probíhá v budově ČSTV Olomouc.Provinilec

je povinen se DK zúčastnit, nebo své vyjádření učinit i písemně s

vysloveným souhlasem k projednání bez jeho účasti.Bez písemného

vyjádření nebo osobní účasti provinilce (musí být k dispozici nejpozději

do 30 minut do zahájení DK) nebude případ projednáván a provinilec

nesmí nastoupit v následujících utkáních do dalšího projednání. Pokud

se provinilec nedostaví a nedodá písemné vyjádření do 14 dnů, projedná

DK OS ČSLH případ bez jeho účasti.

 

Předpis : Platí pravidla LH, DŘ a SŘ ČSLH a ustanovení tohoto rozpisu.

 

 

 

 

Adresář organizačních pracovníků oddílů okresu Olomouc

 

Milo Olomouc : Gibala Štefan,Riegrova 6,Olomouc  772 00, M: 602739859

Vitásek Petr, M:602504464

Buldoci Olomouc :Hager Ivo, Za kostelem 490/20, Olomouc-Slavonín  783 01, M: 777671100

Everest Tršice : Tylich Jiří,Tršice 255  783 57, TZ: 581250197,  M: 602 761524

Mitril Club Olomouc: Gašperák Pavel,Dolní Hejčínská 17,Olomouc 779 00, M: 603816615

Výběr OAHL: Kalamár Tomáš, M: 776808855

 

Účastníci Okresního přeboru Olomouc v ledním hokeji sezona 2013 – 2014

  1. Buldoci Olomouc
  2. Everest Tršice
  3. Milo Olomouc
  4. Mitril Club Olomouc
  5. Výběr OAHL

 

Zasedání VV OSLH se zástupci oddílů dne 23.9.2013 rozhodlo, že startovné ve výši 14 500,-Kč uhradí všechny oddíly, které podaly přihlášku do okresního přeboru Olomouc v ledním hokeji do 7.10.2013. Startovné je možné uhradit složenkou, hotově, nebo převodním příkazem na účet:

3735811/0100  v.s.20  a uvést název oddílu.

 

Zasedání VV OSLH se zástupci oddílů dne 23.9.2013 rozhodlo, že všechna družstva, která se zúčastní okresního přeboru musí do začátku soutěže předložit řádně vyplněné soupisky (jméno, příjmení ,bydliště a rodné číslo), které VV OSLH potvrdí razítkem a tyto řádně vyplněné soupisky, družstva předloží před každým utkáním rozhodčím.V případě nesrovnalostí musí každý hráč uvedený na soupisce předložit občanský průkaz nebo jakýkoliv průkaz, který potvrzuje totožnost hráče. Pokud družstvo bude chtít doplnit soupisku o nového hráče musí tuto skutečnost předložit na OS ČSLH Olomouc na formulář „Doplnění soupisky“, který tuto soupisku potvrdí. Hráči, kteří přestoupí během soutěžního ročníku do jiného družstva musí také schválit OS ČSLH Olomouc.

Přestupní termín končí před utkáními play-off  tj.6.2.2014.

Mezi kluby okresního přeboru Olomouc mohou hráči přestoupit pouze 1x za sezonu.

V okresním přeboru nesmí nastupovat hráči hrající vyšší soutěže.

 

Závěrečné Play off se zúčastní první čtyři družstva (systémem 1-4 a 2-3), která odehrají mezi sebou dvě utkání a vítězové se střetnou o přeborníka okresu (finále na dvě utkání). Družstva, která prohrála se střetnou o třetí místo v okrese (na jedno utkání). V případě nerozhodného výsledku při součtu bodů i branek v obou utkáních, (v utkání o třetí místo při remíze) rozhodují na každé straně samostatné nájezdy v sérii 3 nájezdů a dále po 1 samostatném nájezdu do rozhodnutí celé série.

8. Led, 9 roky zpátky

Parma nesmí hrát 4 zápasy

Parma nesmí hrát 4 zápasy

Disciplinární komise OS ČSLH Olomouc projednala provinění hráče mužstva Kačeři Uničov – PARMA MICHAL při utkání Okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc č.24 Kačeři Uničov – Buldoci Olomouc hrané dne 22.12.2012.
Z důvodu jasného popisu provinění hráče v zápise o utkání rozhodla DK OS ČSLH nepředvolávat hráče k projednání a trestá hráče zastavením činnosti na čtyři nejbližší utkání Okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc. Důvodem udělení trestu je udělení TH ve výše uvedeném utkání za úmyslný zásah krosčekem do obličeje protihráče, čímž způsobil jeho zranění.
Hráč Kačerů Uničov PARMA MICHAL nesmí nastoupit k utkáním č.27 Kačeři Uničov – Everest Tršice, které bude odehráno dne 12.1.2013 na ZS v Uničově a č.30 Kačeři Uničov – Milo Olomouc,
které bude odehráno dne 19.1.2013 na ZS v Uničově. Dále nesmí jmenovaný hráč nastoupit v utkáních hraných jako 1.semifinálové a 2.semifinálové ve dnech 25.1.-27.1.2013 a 1.2.-3.2.2013.

6. Led, 9 roky zpátky

Milo – Tršice foto

Milo – Tršice foto

 

 

21. Lis, 9 roky zpátky

Disciplinární trest pro hráče Buldoků

Disciplinární trest pro hráče Buldoků

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OS ČSLH OLOMOUC

Disciplinární komise OS ČSLH Olomouc projednala provinění hráče mužstva Buldoci Olomouc – KLEISL PAVEL při utkání Okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc č.14 Buldoci Olomouc – Kačeři Uničov hrané dne 17.11.2012.
Z důvodu jasného popisu provinění hráče v zápise o utkání rozhodla DK OS ČSLH nepředvolávat hráče k projednání a trestá hráče zastavením činnosti na jedno nejbližší utkání Okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc. Důvodem udělení trestu je udělení TH ve výše uvedeném utkání za urážky a vyhrožování rozhodčímu utkání.
Hráč Buldoků Olomouc KLEISL PAVEL nesmí nastoupit k utkání č.16 Mitril Olomouc – Buldoci Olomouc, které bude odehráno dne 23.11.2012 na ZS ve Šternberku.

V Olomouci 21.11.2012

za DK OS ČSLH Olomouc
Zdeněk Nevím, v.r.
předseda

3. Říj, 9 roky zpátky

Propozice soutěže, kontakty, pravidla

Propozice soutěže, kontakty, pravidla

Propozice letošního ročníku jsou popsány níže.

             Okresní svaz Českého svazu ledního hokeje Olomouc                       

                               Legionářská 12, Olomouc 772 00

 Technické normy soutěže okresního přeboru v ledním hokeji okresu Olomouc 2012-2013